Szczegóły

inwestycji


Dom parafialny w kompleksie Świątyni Opatrzności Bożej

  • Lokalizacja: Warszawa, ul. Klimczaka
  • Inwestor: Archidiecezja Warszawska
  • Architektura: Szymborski i Szymborski Architekci

Dom parafialny jest obiektem trzykondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym z wewnętrznym dziedzińcem na którym zlokalizowana jest kaplica. Obiekt zbudowany jest na terenie kompleksu Centrum Opatrzności Bożej.
Piwnice przeznaczone są na garaże samochodów osobowych, pomieszczenia techniczne.
Na parterze zlokalizowane są sale zebrań, kuchnie, jadalnie, pokoje administracyjne, halle wejściowe i pomieszczenia sanitarne, wyższe kondygnacje przeznaczone są na pomieszczenia mieszkalne.
Konstrukcja nośna budynku parafialnego, żelbetowa, monolityczna, ścianowo-płytowa.
Siatka modularna rozmieszczenia ścian zmienna o maksymalnej rozpiętości 9m.
Żelbetowe ściany grubości 25cm o układzie podłużno-poprzecznym we fragmentach są tarczami, które przejmują obciążenia od stropów.
Posadowienie obiektu na żelbetowej płycie fundamentowej grubości 50cm.
Najtrudniejszym elementem konstrukcji była belka nad głównym wejściem. Belka o przekroju skrzynkowym, położona w lekkim łuku poziomym o promieniu R=97,23m, o rozpiętości w osi podpór l=28,00m i wysokości 1,45m.
Ze względu na skomplikowane warunki podparcia na lewej podporze jest silnie skręcana. Na podporze tej zlokalizowano dwa łożyska stałe belki, wykorzystując do przeniesienia reakcji ujemnej na jednym z łożysk specjalnie zaprojektowany, stalowy ściąg.
Ze względu na znaczne zagęszczenie zbrojenia i duże trudności z zawibrowaniem mieszanki betonowej do wykonania belki zastosowano beton samozagęszczalny SCC klasy B-50.

Zdjęcia

z inwestycji